เล็งเลิกพรก.ฉุกเฉินหลังพรบ.โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้

Advertisement 29 ส.ค.64-รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แจ้งว่า หลังจากที่มีข้อห่วงกังวลเรื่องของการอนุญาตให้เปิดบริการ ร้านอาหาร กิจกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า และบรรเทาผลกระทบความเดือนร้อนของผู้ประกอบกิจการ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามที่ สมาคมภัตตาคารไทย และภาคธุรกิจร้องขอมา พร้อมกับเสนอมาตรการที่ภาคธุรกิจปฎิบัติเพื่อให้กิจการเปิดและเดินหน้าได้อย่างสมดุลระหว่างกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการตรวจชุด ATK การเว้นระยะห่าง การจัดสถานที่รองรับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งข้อห่วงกังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงหากมีการผ่อนคลาย เปิดกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่การระบาดยังมีอยู่ แม้ยอดตัวเลขจะลดลงแต่ทุกภาคส่วนต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและนำไปสู่มาตรการขั้นสูงสุดคือการปิดหรือควบคุมอย่างช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ยังคงมีการประชุมร่วมกันกับ ศปก.ศบค.เป็นประจำถึงการดำเนินการตามมติ ของ ศบค. เพื่อให้การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวเลขการติดเชื้อในต่างจังหวัด จากการที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับไปรักษาและเยี่ยมญาตินั้น ปัจจุบันระบบการดูแล รักษาผู้ป่วย อยู่ในสถานะที่รับได้ เนื่องจากการดำเนินชีวิตแตกต่างจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ความหนาแน่น อย่างไรก็ตาม แผนในการดูแลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของ ศบค. ยังคงขอให้ทุกส่วนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข […]