ปลัดสธ. ชี้พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่พอคุมโควิด รอออกกม.ใหม่ แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Advertisement ปลัด สธ.เผยพ.ร.บ.โรคติดต่อไม่พอคุมโควิด รอรัฐออกกม.ใหม่แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชงศบค.คงคุมโควิด เดินหน้า COVID Free Setting-Digital Health Pass เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการประชุม ศบค.วันที่ 10 ก.ย. ที่มีรายงานจะพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า ยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค.และรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และต้องมีอะไรมารองรับด้วยว่า หากยกเลิกมีระบบมารองรับเพียงพอหรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ที่จะเหมือนกรณีอาจารย์วิษณุให้ข่าวว่า จะครอบคลุม มีอำนาจในการบริหารจัดการเหมือน ศบค. แต่จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เมื่อถามว่า ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ จะออกทันก.ย.หรือไม่ หรือจะออกในรูปแบบพระราชกำหนดแทน นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับรัฐบาล หากจะยกเลิกก็ต้องมีมาตรการ มีกฎหมายมารองรับ หากสถานการณ์ยังไม่ได้ ก็ยังไม่ยกเลิก ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณา […]