ผ่านฉลุย! สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 270 ต่อ 196 เสียง

Advertisement ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทด้วยคะแนนเสียง 270 ต่อ 196 เสียง วันนี้ 10 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมมีพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ( พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสำคัญ 3 ส่วน คือ 1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ วงเงิน 30,000 ล้านบาท 2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง วงเงิน 300,000 ล้านบาท 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค วงเงิน 170,000 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 5 […]

‘วิษณุ’ ยันร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผิดวินัยคลัง แนะเร่งถกงบ 65 ให้เสร็จ

‘วิษณุ’ ยัน ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผิดวินัยคลัง แนะเร่งถกงบ 65 ให้เสร็จตามกรอบ 105 วัน มิฉะนั้น จะแก้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะอาจขัดกับวินัยการเงินการคลัง และขัดรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้ว และยังคิดไม่ออกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับศาลปกครอง เพราะในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าจะดำเนินการร้องก็ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ก็รู้ว่าทำไมกลุ่มผู้ร้องถึงได้ไปร้องต่อศาลปกครอง เพราะเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะมีการ ประกาศออกมาเมื่อไหร่ จึงได้ร้องให้มีการเพิกถอนมติของครม. ตอนนี้เรื่องมันเกินกว่ามติครม. แล้ว […]