เปิดขายแล้ว! พันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ ดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 3 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

Advertisement เปิดขายวันนี้! พันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ ดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 3 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป Advertisement เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง 1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 3 ธ.ค.2564 วงเงิน 55,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ […]