สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มิ.ย.61

    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา  2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา 4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา 5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา  8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน […]

(11อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)พอช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.60

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบ้ติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-24 ก.พ.60 (สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์)