“บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม ย้ำแต่งตั้งทุกเหล่าทัพ ต้องเน้นคนเก่ง-ดี-ได้รับการยอมรับ

Advertisement “บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม ย้ำแต่งตั้ง-โยกย้ายทุกเหล่าทัพ พิจารณาคนมีความรู้-ความสามารถ-คนเก่ง คนดี กำชับหากพบทำผิดส่งผลภาพลักษณ์องค์กรลงโทษทันที เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภายหลังการประชุม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม แถลงข่าวผลประชุมว่า โดยพล.อ.ประยุทธ์ มอบนโยบายให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยเรื่องการติดตามและประเมินสถานการณ์ระหว่างประเทศได้ขอให้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมหาอำนาจสองขั้ว และความเคลื่อนไหวทางทหารในตะวันออกกลางและในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยพิจารณาการดำเนินการรักษาสมดุล ความสัมพันธ์ทางทหารและความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางภูมิภาค สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา ที่มีสถานการณ์การเมืองภายใน ซึ่งตามมาด้วยความรุนแรง และโรคระบาด ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้ทุกเหล่าทัพประสานกับฝ่ายปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักเมตตาธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน Advertisement พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ส่วนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกองทัพ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำให้กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขับเคลื่อนการปฏิรูปกองทัพ ทั้งทางโครงสร้างระบบบริหารจัดการระบบงานกำลังพล รวมถึงระบบงานงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคง รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการปรับลดกำลังพลให้มีขนาดที่เหมาะสมกับกองทัพ นอกจากนี้ให้พิจารณานำเทคโนโลยีนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ […]