ตร. สั่งสำรวจความเห็นชุดสายตรวจ แบบที่ 2 หลัง ปรับเข้ากับสภาพปฏิบัติงานจริง

Advertisement ตร. สั่งสำรวจความเห็นชุดสายตรวจ แบบที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ทำหนังสือถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ก. เรื่องสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามครั้งที่ 2 Advertisement หนังสือระบุว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีนโยบายให้พัฒนาเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปรามปราบ และนำไปทดลองใช้ที่ สน.บางยี่ขัน สน.บุคคโล และสน.จักรวรรดิ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เก็บข้อมูลความเห็นการใช้งานของผู้สวมใส่ นำมาพัฒนาให้มีความเหมาะสม เข้ากับสภาพการปฏิบัติงานจริง จนออกมาเป็นชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามแบบที่ 2 Advertisement เพื่อให้การปรับปรุงเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม มีความคล่องตัวเหมาะสม กับการปฏิบัติหน้าหน้าที่ในสภาพปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานสากล ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จึงให้ท่านแจ้งข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามในสังกัดกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาเครื่องแบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน นี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ ได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช […]