องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชงจุฬาฯ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ‘พล.ต.ต.ปวีณ’

Advertisement องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชงจุฬาฯ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ‘พล.ต.ต.ปวีณ’ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ออกแถลงการณ์คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ Advertisement ระบุว่า ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย “ชั้นสูง” ที่เน้นย้ำความสำคัญอยู่เสมอว่าเป็น “เสาหลักแห่งแผ่นดิน” มีพันธกรณีในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิตและบุคลากร เพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมและความสุจริต เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาบ้านเมือง และยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อทวงความยุติธรรมในคดีค้ามุษย์ชาวโรฮีนจาอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพล หรือเกรงลัวอำนาจนอกกฎหมาย แม้จะถูกคุกคาม หรือถูกข่มขู่ทำอันตรายถึงชีวิต ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง จึงเป็นที่น่าเสียดายว่าบุคคลผู้เปี่ยมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรมเช่นนี้กลับต้องถูกอิทธิพลและผู้มีอำนาจกลั่นแกล้ง จนต้องลี้ภัยออกนอกมาตุภูมิ อีกทั้งยังไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆ ที่สมควรได้รับ ตามเหตุแห่งพันธกรณีของจุฬาฯที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จึงควรมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติของ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ด้วยการขอพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยหากเปรียบเทียบกับผู้เคยได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก่อนหน้านี้แล้ว พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ถือได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน […]