พระราชทานเครื่องราชฯ “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก บิ๊กแดง-ณรัชต์

Advertisement เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ต.อ.ณรัชต์ – พล.อ.อภิรัชต์ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 Advertisement สำหรับ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มีดังต่อไปนี้ Advertisement นายจรรจ์ มิมะพันธุ์ นายชูชาติ ฉุยกลม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ พลโท ปณต แสงเทียน นายประเสริฐ กตัญญู นายไพศาล […]