มทบ.18 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-11มี.ค.65

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พลขับรถ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลดุริยางค์ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 021) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือ จากที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่าที่กำหนดมาเรียกร้องขอรับสิทธิ […]

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นพลสารวัตร รับสมัคร4-8มิ.ย.61

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ตำแหน่งพลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร จำนวน 6 อัตรา 1.เป็นทหารกองหนุน (ชาย) ที่ปลดประจำการแล้ว ทั้งนี้ไม่รับบุคคลที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร 2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่  6 3. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบรูณ์ สูง 160 ขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เวลา 0900 น.-1500 น. โทร.0-2193-6121 ต่อ 6426 หรือ 6427 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม