ทบ.แจง พลทหารเหยียบกับระเบิด ข้อเท้าขาด เลื่อนชั้นยศไม่ได้ ไม่ใช่ตำแหน่งประจำ อาจบรรจุในเหล่าอื่นยกเว้นเหล่ารบ-ให้พี่น้องบรรจุทหารได้

Advertisement ทบ. แจง ทหารเหยียบกับระเบิด เลื่อนชั้นยศไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตำแหน่งประจำ แต่ ทบ. ดูแลสิทธิต่างๆเต็มที่ Advertisement เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในโซเชี่ยลมีเดียระบุถึง พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ หรือ เมฆ อายุ 22 ปี ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 พัน.ร.11 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดจนได้รับบาดเจ็บขาขวา และข้อเท้าขาด ลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จะได้รับการปูนบำเหน็จ7ขั้นว่าการจะเลื่อนชั้นยศได้นั้น จะต้องเป็นตำแหน่งประจำในกองทัพเท่านั้น แต่กรณีของพลทหาร พัชรพงษ์ ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) จะได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆแทน เช่น เงินประกันภัยทางทหารหรือมีภัยสงครามต่างๆ เงินช่วยเหลือในกรณีที่พิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงการดูแลสิทธิด้านอื่นๆที่พึงได้เพิ่มเติม เป็นต้น Advertisement ส่วนจะได้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหรือไม่นั้น พันเอกหญิงศิริจันทร์ […]