รพ.มงกุฎวัฒนะ ส่งคืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง-ประกันสังคม อ้างลดภาระ

Advertisement 5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความประกาศส่งคืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 70,000 คน สิทธิ ประกันสังคม 60,000 คน และลดจำนวนรับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากหน่วยต่างๆ 150,000 คน โดย ระบุว่า Advertisement เนื่องจากผู้ใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะมีจำนวนมากจนเกิดความแออัด ถึงแม้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อีกมากกว่า 30,000 ตารางเมตร แต่จะเปิดให้บริการได้ในปลายปี พ.ศ.2566 ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดความแออัดของผู้ใช้บริการดังนี้ 1] รพ.มงกุฎวัฒนะจะส่งคืนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิกับ รพ.มงกุฎวัฒนะทั้งหมด โดยจะส่งคืนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จำนวน 70,000 คน Advertisement 2] รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดจำนวนรับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากหน่วยต่างๆของ สปสช ลงกึ่งหนึ่ง จาก 300,000 คนคงเหลือ 150,000 คน 3] รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดจำนวนผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมลงกึ่งหนึ่งจาก 120,000 คน คงเหลือ […]