กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25เม.ย.-3พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565 1.1 บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้ 1.1.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย) – ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643) 1.1.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686) 1.1.3 กลุ่มที่ […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ ตำแหน่งพลขับ

  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลขับ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610.-บาท) คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบกำหนดและได้ปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ชาย) 1.2 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร […]

กรมการขนส่งทหารบก สอบบรรจุนายทหารประทวน50อัตรา บัดนี้-1ก.ค.64

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.6 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวช. (ช่างเครื่องมือกล, ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างเครื่องยนต์เรือ, ช่างซ่อมยานยนต์สายขนส่ง) ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 0830 – 1600 บัดนี้-1ก.ค.64 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))