พระองค์สิริภาฯ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วย รพ.สนามเชียงใหม่

Advertisement พระองค์สิริภาฯ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยรพ.สนามเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานเช็คเงินสดให้แก่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม Advertisement นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งต่อขวัญ และกำลังใจของชาวเชียงใหม่อีกวาระหนึ่ง Advertisement