‘คุณน้ำผึ้ง’ กราบทูลลา ‘พระองค์โสมฯ’ ออกบวชถวายกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์

Advertisement   Advertisement พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จร่วมพิธีบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา ณ วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เเฟซบุ๊ก เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family ได้รายงานว่า วานนี้ (3 พฤศจิกายน) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ทรงเป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา โดยข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ระบุว่า หม่อมหลวงสราลีได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน  การออกบวชครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุก […]

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ‘พระองค์โสม’ เสด็จประทับ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่2

  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่2 ความว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น  พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบปกติ การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ให้มีพระกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 7 กันยายน พุทธศักราช 2561  

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ‘พระองค์โสม’ เสด็จไปประทับร.พ.จุฬาลงกรณ์

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการปวด บวมและแดงที่บริเวณพระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการถวายการตรวจพบสาเหตุจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) นั้น มีอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาเล็กน้อย ไม่มีพระอาการชา และทรงรู้พระองค์ดี คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเอกซเรย์พระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และให้การวินิจฉัยว่าเป็นภาวะพระสมองขาดพระโลหิตบางส่วน จึงได้กราบทูลขอประทานถวายพระโอสถต้านเกล็ดพระโลหิต และตรวจติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับรักษาพระอาการประชวรและทรงงดพระกรณียกิจอีกระยะหนึ่ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 1 ก.ย.2561