ไขข้อข้องใจ พระสงฆ์สามารถทำสัญญากู้เงินได้หรือไม่

Advertisement กูรูด้านกฎหมายและการเมือง เผยพระสงฆ์สามารถทำสัญญากู้เงินได้ หากเจ้าหนี้ยอมให้กู้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเมือง เคยตอบคำถามผู้ตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ meechaithailand ถึงกรณีที่พระสงฆ์สามารถทำสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่ สัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นโมฆะหรือไม่ หาดูว่าการกู้เงินไม่ใช่กิจของสงฆ์ ว่าในสายตาทางกฎหมาย พระสงค์ก็เป็นบุคคลเหมือนคนทั่วไป ย่อมมีสิทธิเหมือนกับคนอื่น เว้นแต่ในส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ เช่น ในเรื่องมรดก เพราะฉะนั้นถ้าพระจะกู้เงิน และเจ้าหนี้เขายอมให้กู้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร Advertisement ข้อมูลจากส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบุถึงผู้ที่มีความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมโดยหลักทั่วไป บุคคลย่อมมีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา แต่มีข้อยกเว้นคือ บุคคลบางประเภทกฎหมายถือว่าหย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลล้มละลาย สำหรับผู้เยาว์จะทำนิติกรรมได้ต้องรับความยินยอมจาก ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องแสดงออก Advertisement ปกติแล้ว บุคคลทุกคนต่างมีสิทธิในการทำนิติกรรมสัญญา แต่ยังมีบุคคลบางประเภทที่เป็นผู้หย่อนความสามารถ กฎหมายจึงต้องเข้าดูแลคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ ไม่ให้ได้รับความเสียหายในการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าทำนิติกรรมของผู้นั้น ผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา ผู้เยาว์ (Minor) บุคคลวิกลจริต (Unsound Mind) คนไร้ความสามารถ (Incompetent) คนเสมือนไร้ความสามารถ (Quasi-Incompetent) ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย สามีและภริยาเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกัน ส่วนผู้ทำนิติกรรมแทน […]