วธ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดเดือน มิ.ย.

Advertisement 28 พ.ค. 2564 กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2564 ตลอดเดือน มิ.ย. พบสำนักงานปลัดฯ กรมการศาสนา และกรมศิลปากร ตั้งงบจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ รวมกันเกือบ 130 ล้านบาท สำนักข่าวไทยรายงานว่า อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2564 ตลอดเดือน มิ.ย. 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ Advertisement อิทธิพล กล่าวอีกว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดจุดลงนามถวายพระพร โต๊ะหมู่บูชา […]

error: