‘อนาคตใหม่’ เสนออุดหนุนเยาวชน2,000บาททุกเดือน เพื่อลดค่าครองชีพผู้ปกครอง

Advertisement   Advertisement พรรคอนาคตใหม่ใช้โอกาสวันเด็กเปิดนโยบายเยาวชน ชูเงินอุดหนุนเดือนละ 2,000 ไม่ว่าจะเลือกเรียนต่อหรือไม่ พร้อมเสนอเลิกเกณฑ์ทหารและหนุน 18 ปีสมัคร ส.ส.ได้ วันที่ 12 มกราคม พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยแนวนโยบายเพื่อเยาวชน โดยระบุว่า พรรครับฟังปัญหา ข้อเสนอจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ มาเป็นนโยบาย 4 ข้อ รับวันเด็กแห่งชาติที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักเรื่องสิทธิเด็กให้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1. เสริมสร้างการศึกษา ปรับหลักสูตร ลดท่องจำ ลดเวลาเรียนให้ห้องเรียน เพิ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ 2. เงินอุดหนุนเยาวชนเดือนละ 2,000 บาท ให้กับเยาวชนอายุ 18-22 ปี เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับครอบครัวของเยาวชน ทำให้เยวาชนเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้จะเรียนต่อสามารถขอรับทุนเป็นก้อนปีละ 24,000 บาทเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจ โดยมีหลักสูตรอบรมให้ด้วย 3. เพิ่มสิทธิเยาวชน ลดอายุบรรลุนิติภาวะจาก 20 ปี มาเป็น 18 ปี เพื่อให้เยาวชนที่จบ ม.6 สามารถเริ่มประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมของตนเองได้ และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น […]