ภูมิใจไทย เสนอเยียวยาหาวัคซีนให้เร็วที่สุด ง่ายกว่าแจกเงิน อัด กทม.จัดการแย่

Advertisement ภท.เสนอเยียวยาหา วัคซีนให้เร็วที่สุด ง่ายกว่าแจกเงิน อัด กทม. บริหารจัดการไม่เป็นระบบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ตัวแทน ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้สภาฯพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการระบาดโควิดและจากการบริหารจัดการของศบค.รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งหมด 6 ญัตติ โดยเป็นพรรคเพื่อไทย 2 ญัตติ ก้าวไกล ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เสรีรวมไทย พรรคละ 1 ญัตติ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนคนไทยไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน ผู้คนจำนวนมากออกมาบ่นดังๆไปในทิศทางเดียวกันหมด เชื่อว่าเขาทนไม่ไว้แล้ว อยากจะให้เสียงของเขาดังไปถึงผู้บริหาร ให้ผู้บริหารได้หันมามอง และรับฟัง แต่เสียงของเขาตนไม่ทราบว่าจะดังพอหรือไม่ แต่เชื่อว่าพวกเราส.ส.ที่ประชาชนเลือกมา ทุกคนส่วนแล้วแต่มีเจตนาที่อยากจำเป็นกระบอกเสียง สะท้อนเสียงนั้นไปปสู่ผู้บริหาร พวกตนก็เช่นเดียวกันเมื่อถามเขามาอยากจะให้ช่วยเหลือ เยียวยาอย่างไร ซึ่งวันนี้ประชาชนเขาอยากจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงให้เร็วที่สุด และมีทางเลือกให้เขามาที่สุด ดังนั้น ก็ต้องฝากถึงรัฐบาลว่าต้องเร่ง จัดหาวัคซีนที่มีคความหลากหลายให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แผนในการฉีดวัคซีนต้องรัดกุมทั่วถึงกว่านี้ […]

1 2 4