ประชาธิปัตย์บุกเชียงใหม่ ชูนโยบาย ‘แก้จน สร้างคน สร้างชาติ’เพิ่มเงินบัตรคนจนเป็น800 กดเงินสดได้เลยไม่ต้องผ่านธงฟ้า ให้เงินเด็กแรกเกิน5,000 ให้อีกเดือนละ1,000 จนกว่าจะ8ขวบ(มีคลิป)

Advertisement   Advertisement นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำคณะเปิดตัวผู้สมัครภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ชูนโยบาย “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” สานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินจาก 500 บาทเป็น 800 บาท กดเงินสดมาใช้ได้ไม่ต้องผ่านร้านค้าธงฟ้า ออกนโยบายโฉนดสีฟ้าต่อยอดจากโฉนดชุมชน ที่ดิน ส.ป.ก.เป็นหลัก ประกันกู้ยืมเงินมาลงทุนได้ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 120,000 บาทต่อปี เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อปี เงิน อสม. 1,000 บาทต่อปี   ให้เงินเด็กแรกเกิด 5,000 บาท และจ่ายทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท ถึง 8 ขวบ เพิ่มสิทธิวันลาคลอดนานขึ้น มีอาหารเช้า-กลางวันฟรีจนถึงมัธยมศึกษา เรียนฟรีจนถึงชั้น ปวส. ส่งเสริมสายอาชีพเชื่อมโยงเอกชน แจกคูปองเพิ่มทักษะ 3,500 บาท 1 ล้านคนต่อปีและสร้างชาติ เร่งปราบยาเสพติด เพิ่มอำนาจ […]