เปิดรายชื่อส.ส.อนาคตใหม่ “พรก.โอนอัตรากำลังพลฯ” ไม่เห็นด้วย70 เห็นด้วย3 งดออกเสียง2

Advertisement เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 374 ต่อ 70 คะแนน อนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 Advertisement สำหรับการลงมติของสภาฯที่ผ่านมามีส.ส.ลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน 70 คน ประกอบด้วย 1.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่ 2.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธามณี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 3.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ 4.นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 5.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 6.นายไกลก้อง ไวทยากร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 7. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ 8.นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ […]