สาธารณสุขแจง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ให้พยาบาลจ่ายยาได้เพื่ออำนวยความสะดวก รพ.สต. ยืนยันไม่ได้เปิดช่องเพื่อนายทุน-ร้านสะดวกซื้อ

Advertisement   Advertisement บิ๊กฉัตร ยัน พ.ร.บ.ยา ไม่เอื้อ ‘นายทุน’ เล็งแก้ปัญหา ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล’ ที่ไม่มี ‘เภสัชฯ’ จำแค่นั้น ยันยังต้องมีเภสัชฯ จ่ายยาในร้านค้าทั่วไป ชี้ขึ้นทะเบียนยาตลอดชีพ ที่ไหนๆ ก็ทำกัน วันที่ 30 ส.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมแถลงข่าวในโอกาสครบ 1 ปี อย. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พล.อ.ฉัตรชัย แถลงว่า รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ผลักดันให้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาชาติ ซึ่งอย.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่ที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า ดังนั้นจึงมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 77/2559 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการพิจารณาออกใบอนุญาต และหลังครบรอบ 1 ปี […]

เภสัชฯ-พยาบาล เถียงกันเสียงแตก! พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ พยาบาลจ่ายยาได้!

  หลังจากกรณีองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ…. ฉบับใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดทำขึ้นแทน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งเคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) มาหลายครั้ง แต่ไม่ผ่านการพิจารณา กลายเป็นกฎหมายที่ใช้มานานกว่า 50 ปี ล่าสุดแม้จะผ่านการประชาพิจารณ์และเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่ก็ถูกให้นำเข้าสู่การประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ ปรากฏว่ายังไม่ทันเสนอ ครม. องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมก็ออกมาคัดค้าน โดยเฉพาะประเด็นที่มองว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้เปิดช่องให้วิชาชีพอื่นๆ จ่ายยาและขายยาได้ ไม่ใช่แค่เภสัชกรเท่านั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สภาการพยาบาลได้เผยแพร่ประกาศจุดยืนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับความปลอดภัยในการใช้ยา ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยระบุว่า ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ…. ฉบับผ่านประชาพิจารณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ยา ที่จะเอื้อให้ทุกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกันบนความทับซ้อนของวิชาชีพในระบบสุขภาพได้ด้วยจิตวิญญาณของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ ประกาศดังกล่าวยังระบุอีกว่า การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเรื่องยาอย่างเพียงพอ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเรียนวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต และจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ […]