พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 9-17 ก.พ.65

Advertisement Advertisement   สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

  สำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัคร ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 โทรศัพท์ 0 2395 8136 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))