สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานโครงการ 52 อัตรา

Advertisement     Advertisement   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 52 อัตรา รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานโครงการ การจ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 52 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ ลักษณะงาน ให้บริการตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ Contact Center 1330 อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้น 22,880 – 26,400.-บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศ : ชายหรือหญิง 2. อายุ 22-40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์การทำงานด้าน : การสื่อสารข้อมูล […]

กรมอาเซียน รับสมัครพนักงานโครงการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.64

  กรมอาเซียน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียนตำแหน่ง พนักงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีความรู้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นเส้นทางการบินและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินภายในและระหว่างประเทศ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Amadeus หรืออื่นๆ) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ อีเมล [email protected] ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร โปรดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ตำหนิดี เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร. 084 229 8877 ในช่วงวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือเว็บไซต์ กรมอาเซียนที่ (https://asean.mfa.go.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))