การบินไทย ดึงกรุงไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ลด “ดอกเบี้ย” เริ่มวันนี้-15 มิ.ย. 64

Advertisement การบินไทย ดึง กรุงไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ พนักงานเออร์ลี่ -ผุดมาตรการ ปรับลด “ดอกเบี้ย-ค่างวด” เริ่มวันนี้-15 มิ.ย. 64 รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำโครงการพิเศษสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับพนักงานการบินไทยที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมใจจากองค์กรเออร์ลี่ และลาระยะยาว โดยได้มีการปรับลดค่างวด และขยายระยะเวลากู้ ลดดอกเบี้ยตามมาตรการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเมื่อนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน และชำระหนี้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ยค้างรับและ หรือ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดย พนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารกรุงไทยที่สนใจสามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีสินเชื่อภายใน 15 มิ.ย. 64 Advertisement สำหรับแนวทางการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่พนักงานการบินไทยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.กรณีนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน จะลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้ตามการชำระต่อไปนี้ -ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มากว่า50% จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือ MRR-0.50% /ปี -ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 25-50% […]