กรมการกงสุล เปิดรับสมัครงานลูกจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 8 อัตรา (บัดนี้ – 1 ต.ค.56)

Advertisement กรมการกงสุล เปิดรับสมัครงานลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2556 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง พนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน 8 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่  กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองหนังสือเดินทาง บริเวณชั้น 3 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 022035000 ต่อ 33435,33414 ค่าสมัครสอบ 30 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน […]