สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

Advertisement สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56) Advertisement   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง   1.1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านกฎหมาย) อัตราเงินเดือน : […]