อบต.หนองบัว จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 (24 ก.ค. – 14 ส.ค.56)

Advertisement อบต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 (24 ก.ค. – 14 ส.ค.56)   Advertisement อบต.หนองบัว เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  จำนวน  4  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ช่างโยธา 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ได้แก่ นายช่างโยธา 2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สมัครงานราชการ อบต.หนองบัว ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม […]

อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)

อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)   อบต.บ้านกู่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครงานราชการ อบต.บ้านกู่ ด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4373 9409 และทางเว็บไซต์ www.dla.go.th […]