สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานสถิติ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2564 ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://lopburi.nso.go.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา (20 – 27 ม.ค.57)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีการศึกษาวิชาสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น […]