กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ บัดนี้-30 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท Advertisement รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ (07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513 และ 0 2297 8202 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))