จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 13-21 ก.ค.64

Advertisement Advertisement   จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564 Advertisement ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พิจิตร) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 53 อัตรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ http://job.dla.go.th/ann_04021.pdf รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ http://job.dla.go.th/ann_0402.pdf ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     53  อัตรา (สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลางและภูมิภาค) ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่ง ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครได้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่ความผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ […]