สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา (บัดนี้- 21 มี.ค. 57)

Advertisement สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 21 มี.ค. 57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการและวิจัย (ปริญญาโท-เอก) 10 อัตรา ประกอบด้วย 1.1 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 2 อัตรา 1.2 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) 2 อัตรา 1.3 นักวิชาการ (ประจำสำนักวิจิยและพัฒนา) 4 อัตรา 1.4 นักวิชาการ (ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : ป.โท 25,000 บาท : ป.เอก 35,000 บาท คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพฯ […]