จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานวิชาการพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ  1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 24-30ธ.ค.64

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

  จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 จังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,786 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (โดย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและนำมายื่นในวันสมัครได้เลย) […]

จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

  จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))