สำนักงานสรรพากรภาค 11 รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 12-16 ก.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ภาคใต้ตอนบน) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 48 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานสรรพากรภาค 11จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 11 จำนวน 8 หน่วยสอบ ดังนี้ Advertisement 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ […]