สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. Advertisement โดยให้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th > เลือก หัวข้อ “สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 2. สมัครด้วยตนเอง ณ […]

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 406 อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไป 152 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 76 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ 3. นักวิชาการวัฒนธรรม 178 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ : https://m-culture.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา 14-20ก.ค.64

  จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 5 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 3 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 5 อัตรา 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา 5 […]

จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.nonthaburi.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัคร สอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 5 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดพังงา http://www.phangnga.go.th/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยผู้มี คุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย15 อัตรา

  จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://www2.buengkan.go.th/frontpage  ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไป 2. นักโภชนาการ 3. นักวิชาการพัสดุ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 5.นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา

  จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1. ตําแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 2. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา 3. ตําแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  6 อัตรา การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/web2556/ หัวข้อ“การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาไทย 15 อัตรา

  จังหวัดแพร่ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 13 -19 ก.ค.64  1. ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน 5 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.phrae.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 13 -19 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ 12-16 ก.ค.64

  สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2