กระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 24,000-218,400

Advertisement Advertisement   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 – 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 1. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน 1 ตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน 1 ตำแหน่ง […]