ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

Advertisement Advertisement   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทาง ภาษาอังกฤษ Advertisement ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคาร แอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์ค เลขที่ 90 ห้อง 108-110 ชั้น 1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 […]

ครั้งที่ 2 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2564 ศจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 0 4552 3250 – 1 ต่อ 209, 210 และทาง www.amno.moph.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา วุฒิ ปวส. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิ ปวส. 1. ช่างเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน 3 อัตรา 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) 5 อัตรา 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) 4 อัตรา 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  5 […]

จังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13-21 ก.ค.64

  จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 (หลังเก่า) ชั้น 1 ห้องปฏิบัติงานศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน46 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-25มิ.ย.64

  กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย/เพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-25มิ.ย.64 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 46 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 5530 1200 ต่อ 55210 – 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))