กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปี 2556

Advertisement กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ (15 – 23 พ.ค. 2556) Advertisement ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 10610 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศหญิงหรือชาย 2.คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำ รวบรวม และเก็บเอกสารทางการเงิน หรือการงบระมาณ 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย […]