ศูนย์เอราวัณ ขยายเวลารับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 6 ชั่วโมง (08.00 – 16.00 น. , 16.00 – 24.00 น., 00.00 – 08.00 น.) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันทำการของเดือนนั้นๆ มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900.- บาท – มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960.- บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ […]