สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการรัฐสภา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ 11-28ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป Advertisement 1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปวส.ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย 2. พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปวส.ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV cam หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำเอกสารมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) 3. พนักงานเทคนิคออกอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปวส.ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 4. พนักงานกู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท […]