ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา 14-22 มิ.ย.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564 รายละเอียด (มีประกาศทั้งหมด 3 ฉบับ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564 (สมัครออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ รับสมัคร […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-17ก.ย.61

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา : ป.ตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่น ๆ ทางด้านการบัญชี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา : ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2253, 02-696-5742 หรือ www.tsb.tu.ac.th บัดนี้-17 ก.ย.61   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท 23ส.ค.-12ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งที่ 1 สาขาเคมี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ หรือ วิศวกรรมเคมี 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งที่ 2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15มี.ค.61

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 10 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/jobtbs.aspx ภายในวันที่ 19 ก.พ.-15 มี.ค.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 11 หน้า)       

(สมัครออนไลน์)มจธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท25ต.ค.-8พ.ย.60

  มจธ. เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส. – ปริญญาโท 62 อัตรา รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ (ประกาศรับสมัคร) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://kmutt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 16 หน้า)     

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิจัย วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,500 14ก.พ.-6มี.ค.60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (ระดับปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท สังกัดศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  คุณสมบัติ – หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว – มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่สมัคร – สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย – ได้รับวุฒิ ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเคมีทางยา  เปิดรับสมัคร 14 ก.พ.-6 มี.ค.60 ณ งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือห้องศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]

(59อัตราสมัครออนไลน์)จุฬาฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-5ม.ค.60

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 59 อัตรา บัดนี้-5 ม.ค.60 คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce  หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่ง โปรดเข้าเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce แล้วคลิกเลือกอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่ท่านสนใจ 1. คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท ทุกสาขา) 2. (ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี) 3. (ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) 4. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.เอก) 5. (ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ […]

(43อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)มทร.กรุงเทพ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6-14ธ.ค.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 43 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.59 และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในวันที่ 6-14 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  

(สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.59

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเองหรือทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค.59 หากไฟล์เอกสารด้านล่างไม่ชัดเจน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1 2