กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

Advertisement กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 7 ส.ค.56) Advertisement   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พนักงานบริการ เงินเดือน 9,110 บาท วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือ ปวช ปวท ปวส. 2.นักพัฒนาสังคม เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 3.พนักงานพิมพ์ดีด ขั้น 2 เงินเดือน 9,960 บาท วุฒิ ปวช ปวท 4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เงินเดือน 12,240 บาท ปวส หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่ากันทุกสาขาวิชา 5.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ […]