กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้-7 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมปศุสัตว์ รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 Advertisement ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 สมัครด้วยตนเอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งและสถานที่ เปิดรับสมัคร 1.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ปทุมธานี) – ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ.ม.3 2. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา – ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ (นครราชสีมา) – ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน […]