ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

Advertisement Advertisement   ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430.- บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ. 3 หรือ 2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/person หัวข้อพนักงาน ราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ 122/54 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ […]