กรมประมง รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง 7-16 ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 Advertisement สามารถและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตามวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (23 ส.ค. – 2 ก.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (23 ส.ค. – 2 ก.ย.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี โทรศัพท์ 0-3945-7987-8 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  3 […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (บัดนี้ – 22 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (บัดนี้ – 22 ส.ค.56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร ต. บางทรายใหญ่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-639234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  26 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ << […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ซ.แจ้งสนิท 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 กม. อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-254332 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  29 […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 -31 ก.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 -31 ก.ค.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยปฏิบัติงานด้านประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการกรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 1 ส.ค. 56 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด [highlight]>>อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี[/highlight]

error: