โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 7 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ม.3 5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ตั้งแต่วันที่ 19 […]