มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน บัดนี้ -15 ก..ย.64

Advertisement สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564 Advertisement สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อมาปฏิบัติงานดูแลบริหารจัดการศูนย์ ITSC New Media Studio และออกแบบ สร้างสรรค์วิธีการนำเสนอสื่อ เขียนสคริปต์และควบคุมการผลิดคลิปวิดีโอ) Advertisement ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานดูแลบริหารจัดการศูนย์ ITSC New Media Studio และออกแบบ สร้างสรรค์วิธีการนำเสนอสื่อ เขียนสคริปต์และควบคุมการผลิดคลิปวิดีโอ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ http://itsc.cmu.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครมายังอีเมล [email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ) เงินเดือน 13,300 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ e-GP จะได้รับการพิจารณาพิเศษ สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ  (บริการการศึกษา) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 2 กันยายน 2556   ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษร ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า อัตราเงินเดือน 16,360 บาท ** หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านบริการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา […]