องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเลขานุการ บัดนี้-31พ.ค.64

Advertisement องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริหาร (เลขานุการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่ง พนักงานบริหาร (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา Advertisement การรับสมัคร Advertisement ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1865 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]