กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป บัดนี้-19พ.ย.64

Advertisement Advertisement   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 26 /2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน ส่งเรียงความในหัวข้อ “อธิบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” (กรุณาพิมพ์เรียงความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยภาษาไทย font ขนาด 16) Advertisement ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ […]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 – 9 สิงหาคม 2564 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา (20 – 27 ม.ค.57)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีการศึกษาวิชาสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น […]