สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานบริการ

Advertisement Advertisement   สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ (2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ (4) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ […]

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานบริการ

  กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ยื่นเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งกองจัดทำ งบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ เลขที่ 29/1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000) หรือ email : [email protected] หรือนำส่งด้วยตนเอง ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล เพศ ศาสนา อายุ ที่อยู่ […]

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานบริการ 13-24 ก.ค.64

  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 นาฬิกา – 15.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กลาโหม รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 28มิ.ย.-6ก.ค.64

  สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://odl.mod.go.th/Information-News/formcandidate64.aspx ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมัครด้วยตนเอง 28มิ.ย.-6ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ 17-28 พ.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. 4. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา เภสัชศาสตรบัณฑิต 5. ตำแหน่ง พยาบาล 1 อัตรา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ […]

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา (บัดนี้ – 17 ก.ค.57)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ – 17 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 […]

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา (21 – 30 ก.ค.57)

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ เงินเดือน ม.3 จำนวน 9,110 บาท เงินเดือน ปวช 9,960 บาท เงินเดือน ปวท 11,450 บาท เงินเดือน ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.3-ปวส. [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป 3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]

กรมการเงินกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

กรมการเงินกลาโหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  หรือ ปวช.  ปวส.  ในสาขา พณิชยการ บัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจการบัญชี บริหารธุรกิจการธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคาร การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง: พนักงานบริการ 2 อัตรา เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหาร) ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  หรือ ปวช.  ปวส.  ในสาขา พณิชยการ บัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจการบัญชี บริหารธุรกิจการธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคาร […]